Podstawowym sposobem realizacji kontaktu terapeutycznego jest przede wszystkim wytworzenie relacji, czyli aprobującego związku emocjonalnego podporządkowanego zadaniowo planowym celom terapeutycznym. Terapeuta powinien posiadać umiejętności interpersonalne, w szczególności empatię (by lepiej zrozumieć pacjenta) oraz asertywność (Motyka, 2013).

Zgodnie z zasadami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego psycholog powinien dążyć do tego, aby kontakt z nim był zawsze pomocny dla drugiej osoby, bądź grupy osób, a jego naczelną wartością powinno być dobro drugiego człowieka. 

W ocenie Szustrowej prowadzenie wywiadu tak samo jak badanie diagnostyczne wymaga od psychologa przestrzegania zasad etyki zawodu psychologa, w głównej mierze w zakresie podmiotowości klienta oraz jego dobra. Szustrowa zwraca szczególną uwagę na aspekt prowadzenia rozmowy przez psychologa, który dotyczy podmiotowości pacjenta w etycznym prowadzeniu z nim rozmowy, w szczególności „pogwałcenie prawa do prywatności”, które dotyczy otwartości pacjenta przed psychologiem. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na granice pacjenta w powiedzeniu o swojej sferze intymności, która bywa różna i stanowi o pewnym progu, do którego pacjent chce zaprosić psychologa. 

Ponadto, jak wskazuje Grzesiuk (2005) brak błędów w komunikacji przez profesjonalistę przejawia się w tym, że klient jest traktowany na relacji typu Ja-Ty poddając sie tym samym wpływowi drugiej osoby. Taka forma kontaktu ma za zadanie wytworzyć przepływ uczuciowej energii między tymi dwoma osobami.

Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej, zapraszam na psychologgorzow.eu 

 

Bibliografia: 

  • Marek Motyka, Znaczenie komunikacji terapeutycznej z pacjentem, Sztuka Leczenia, 2013. 
  • Jerzy Brzeziński, Etyka zawodu psychologa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  • Kodeks etyczno- zawodowy psychologa.
  • Teresa Szustrowa, Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
  • Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Wybrane trudności dylematy etyczne w zakresie psychologicznych aspektów prowadzenia badań naukowych i klinicznych, źródło: http://dx.doi.org/10.18778/7525-963-6.10, 2013.
  • Krystyna de Walden-Galuszko, Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Wydawnictwo PZWL, 2015. 
  • Lidia Grzesiuk, Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki., Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2005.