Idea psychologii rehabilitacyjnej była w przeciwieństwie do wielu innych, nagle pojawiających się odkryć w psychologii uświadamiana stopniowo. Jej rozwój skutkował coraz większą świadomością tego, że jest to uwzględnienie stanu psychicznego u osób z niepełnosprawnościami w procesie rehabilitacji. Sama praktyka rehabilitacyjna w kontekście instytucjonalnym została wdrożona po drugiej wojnie światowej, gdy trzeba było udzielić pomocy ofiarom wojennym.

Ideę „psychologii w rehabilitacji” można skrótowo wyrazić stwierdzeniem, że kalectwo fizyczne jest nie tylko faktem medycznym, ale również fizycznym, bowiem wywołuje określone reakcje psychologiczne, głównie emocjonalne. Lekarz powinien uwzględniać te reakcje w trakcje rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Poczucie zrozumienia pacjenta oparte na zdrowym rozsądku wystarczy do udzielenia odpowiedniej pomocy psychologicznej osobie dotkniętej niepełnosprawnością.

Szczególną rolę w kształtowaniu się psychologii rehabilitacyjnej odegrali psycholodzy, którzy skupiali się wokół psychologii topologicznej łączącą psychologię i medycynę rehabilitacyjną, dzięki czemu można było podjąć badania nad tym jaką rolę pełnią czynniki psychologiczne w przystosowaniu się do kalectwa.
Psycholodzy powinni kierować się humanistycznym podejściem do rehabilitacji, które polega na:

  • odrzuceniu „patologicznego” wizerunku osoby niepełnosprawnej,
  • traktowaniu osób niepełnosprawnych w sposób: PARTNERSKI i RÓWNOPRAWNY,
  • pracy w naturalnym środowisku osoby niepełnosprawnej w cel uzyskaniu przez nią lepszej jakości życia,
  • obdarzaniu szacunkiem w procesie rehabilitacyjny nie tylko profesjonalistów, ale również członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, ogół społeczeństwa.

Zarówno w rehabilitacji jak i w psychoterapii ważne jest ufne przywiązanie do terapeuty. Charakteryzuje się refleksyjnością, żywotną przytomnością umysłu, świeżością i oryginalnością sformułowań, poczuciem humoru, otwartością i swobodą, umiejętnością zmiany opinii, swobodnym stosunkiem do niedoskonałości własnej i innych ludzi. Posiadając te umiejętności lub odkrycie ich w sobie na nowo daje duże szanse na sukces, który charakteryzować się będzie szczęśliwością życia i poszukiwaniem nowych rozwiązań.
Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej zapraszam na stronę Psycholog Gorzów

Bibliografia:

  • Stanisław Kowalik, „Psychologia rehabilitacji”, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  • Albert Ellis, „Terapia krótko- terminowa, lepiej, głębiej, trwalej”, Wyd. GWP, Gdańsk 1998.
  • Jon G. Allen, Peter Fonagy, Anthony W. Bateman, „Mentalizowanie w praktyce klinicznej”, Wyd. UJ, Kraków 2014.
  • Helena Sęk, ” Psychologia kliniczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.