•  Operacja bariatryczna:
  • I spotkanie: wywiad psychologiczny – 150 zł/50 min.
  • II spotkanie: badania testami psychologicznymi – 150 zł/50 min.
  • III spotkanie: wystawienie opinii z omówieniem –  150 zł/50 min.
 • Konsultacja psychologiczna – 150 zł/50 min. (poniedziałek – sobota)
 • Konsultacja psychologiczna dla par – 200 zł/ 90 min.
 • Sesje pomocy/terapii psychologicznej – 150 zł/50 min.
 • Opinia psychologiczna:
  • I spotkanie: wywiad psychologiczny – 150 zł/50 min.
  • II spotkanie: badania testami psychologicznymi – 150 zł/50 min.
  • III spotkanie: wystawienie opinii z omówieniem –  150 zł/50 min.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                        ZASADY PANUJĄCE W GABINECIE PODCZAS KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNEJ:

 1. W gabinecie przyjmowane są osoby dorosłe, pary, rodziny, młodzież, dzieci (za zgodą prawnych opiekunów), które wyrażają zgodę na spotkanie i akceptują niniejszy Regulamin.
 2. Psychologa obowiązuje zasada poufności, czyli pozostawia wyłącznie dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wszedł w czasie trwania spotkania z Pacjentem.
 3. Sesje pomocy psychologicznej poprzedza konsultacja /najczęściej 1 do 3 spotkań/w wyniku której określa się cel pracy, częstotliwość spotkań i prawdopodobny czas trwania pomocy psychologicznej, obowiązujące zasady spotkań.
 4. Czas trwania konsultacji oraz sesji wynosi maksymalnie 50 min. i podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pacjent płaci za pomoc psychologiczną przed konsultacją/sesją.
 5. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację lub sesję, czas spotkania nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.
 6. Rozmowa telefoniczna z Pacjentem – bezpłatnie do 5 min. w celu umówienia wizyty. Wywiad psychologiczny oraz diagnoza psychologiczna odbywają się wyłącznie w gabinecie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                ZASADY DŁUGOTERMINOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ – ogólne zasady sesji psychologicznych:

 1. Sesje odbywają się we wspólnie ustalonych terminach. Terminy spotkań ustalone są podczas wizyty (zalecana jest stała godzina i dzień spotkania).
 2. Spotkania odbywają się ………………….. na tydzień/miesiąc.
  Gdy z uwagi na okoliczności (np. choroba, podróż, wypadki losowe) Pacjent nie może spełnić tego zobowiązania informuje o tym Psychologa.
 3. Każde spotkanie trwa 50 minut. Proszę o punktualne stawianie się na wizytę, tj. nie wcześniej i nie później, niż umówiona godzina.
 4. Spotkania odbywają się w formie: osobistej – ul. Nadbrzeżna 17/49 Gorzów Wielkopolskim lub online – www.psychologgorzow.pl – platforma twójpsycholog.pl
 5. Kontakt między stronami odbywa się telefonicznie lub za pomocą sms (737327370) w sprawach nagłych i bieżących.
 6. Podczas sesji nie używamy urządzeń elektrycznych.
 7. Niniejszy kontrakt obowiązuje tylko za obopólną stroną Pacjenta i Psychologa od momentu podjęcia decyzji o współpracy długoterminowej (nie wcześniej niż po 3 konsultacjach wstępnych).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Konsultacja psychologiczna to forma pomocy, z której może skorzystać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje, zarówno osoba dorosła jak i dziecko. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych problemów życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Zadaniem psychologa jest wysłuchanie pacjenta, udzielenia wsparcia oraz pomoc poprzez zaproponowanie metody pracy nad ich rozwiązaniem.

Głównym celem terapii psychologicznej jest pomoc pacjentom w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych oraz wykształcenie u nich zdrowych wzorców funkcjonowania. Stosowana w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, ale także z osobami doświadczającymi przewlekłych problemów emocjonalnych, jak np. depresja, lęki, zaburzenia odżywania, niska samoocena oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi.